Falcoin.se

Karl XIII 1809-1818

Karl XIII

Karl XIII:s regeringstid blev något av en mellanperiod, både ur historiskt och numismatiskt perspektiv. Den nya kungen kröntes den 6/6 1809 men drabbades redan i november samma år av ett slaganfall som han aldrig helt tillfrisknade från. Den 4/11 1814 valdes Karl XIII till kung även i Norge, men kom som sådan aldrig att spela någon roll. De sista åren före sin död 1818 förvärrades hans hälsotillstånd så att han tidvis var helt ur stånd att fungera som regent.

Myntmästare för perioden var Olof Lidijn (OL), som fick tjänsten 1773 efter att tidigare innehaft ämbetet som myntproberare. Tjänsten hade han, med titeln överdirektör, till sin död 1819. Det sista året var han dock fri från tjänst. Hans myntmästarmärke präglades på periodens alla guld- och silvermynt, kastmynten undantagna.

Gravörer var Lars Grandel i Stockholm och Carl Gustav Norman i Avesta. Mer om dem under "Read more"

Läs mer
Myntdata

Myntdata klicka på "Read more"

Läs mer
1 Dukat

1 Dukat

Typ 1  CARL XIII  SVERIGES GÖTH.OCH V.KONUNG     1810-1814

 

Typ 2  som typ 1 fast med Dalarnas vapen     1810

Fotot på dukaten 1810 med Dalarnas vapen är inskickat av signaturen "LL"

 

Typ 3  CARL XIII  SV.NORR.GÖTH.OCH V.KONUNG     1815-1817

Efter att unionen med Norge bildades så ändrades omskriften på mynten. (Foto Hagander 1) 

Läs mer
1 Riksdaler

1 Riksdaler

Typ 1  SVERIGES GÖTH.OCH V.KONUNG     1812 och 1814

Typ 1 1814 utan NORR i omskriften

 

Typ 2  SV. NORR. GÖTH. OCH V. KONUNG     1814-1818

Typ 2 med såväl ny omskrift som nytt porträtt

Läs mer
1/3 Riksdaler

1/3 Riksdaler    

CARL XIII  SVERIGES GÖTH.OCH V.KONUNG     1813-1814

Tvåårstyp utan varianter. Mycket sällsynt i ocirkulerad kvalitet och sådana exemplar betingar därför höga priser. Större bilder under "Read more". (Foto MISAB 7)

 

 

 

Läs mer
1/6 Riksdaler

1/6 Riksdaler

Typ 1  CARL XIII  SVERIGES GÖTH.OCH VEND.KONUNG     1809, 1810 och 1814

Typ 2  CARL XIII  SV.NORR.GÖTH.OCH VEND.KONUNG     1815 och 1817

Båda typerna präglades faktiskt med samma åtsidesstamp, man punsade bara in .NORR över SVERIGES. Alla kända ex från 1815 och 1817 är därför präglade med synnerligen trötta stampar. (Foto MISAB 9)

Läs mer
1/12 Riksdaler

1/12 Riksdaler     1811

Ett typmynt helt utan varianter, större bilder under "Read more"

Läs mer
1/24 Riksdaler

1/24 Riksdaler     1810-1814 och 1816

Srörre bilder under "Read more"

Läs mer
Kastmynt typ 1

Karl XIII:s kröning 1809

Karl XIII kröntes den 29/6 i Stockholm. Det finns 6 olika varianter av kastmyntet samt en liten presentation av gravören Carl Enhörning under "Read more".

Läs mer
Kastmynt typ 2

Änkedrottning Sofia Magdalenas begravning 1813

Sofia Magdalena, änkedrottning efter Gustav III, dog vid 67 års ålder den 21/8 1813. Två varianter under "Read more".

Läs mer
Kastmynt typ 3-4

Konungens begravning 1818

Karl XIII dog vid 70 års ålder den 5/2 1818. Kastmyntet som skulle begagnas var försedd med en jordglob med två kronor på frånsidan. Då det visade sig att den ena kronan delvis täckte det nyss förlorade Finland beslöts dock att frånsidan skulle göras om. Resultatet blev att kronorna placerades på kuddar i stället. (Båda bilderna är hämtade från MISAB 9) 

Till variantförteckningen

Läs mer
Kastmynt typ 5

Änkedrottning Hedvig Elisabeth Charlottas begravning 1818

Hedvig Elisabeth Charlotta, änkedrottning efter Karl XIII, dog vid endast 59 års ålder den 20/6 1818. Detta kastmynt brukar oftast placeras bland Karl XIV Johans mynt, men drottningen dog ju samma år som Karl XIII och hör nog rätterligen till denna period. Inga kända varianter.

Efterpräglingar

En efterprägling är, kort utryckt, när man präglar mynt med orginalstampar senare än det år då orginalpräglingen skedde. Efter användningen så kasserades vanligtvis dom reguljära myntens stampar, vilket kanske inte är så svårt att förstå eftersom dom oftast var utnötta av användning. Stamparna till kastmynten valde man dock att spara, om deras kvalitet fortfarande var nöjaktig, med påfljd att dom kunnat användas igen. I stort sett har alla kastmynt blivit efterpräglade, ofta i andra metaller som koppar, brons, tenn, mässing och aluminium. En del efterpräglingar har även gjorts i orginalmetallen, som för kastmynten oftast är silver, vilket gjort att dom kan förväxlas med orginalen om man inte är uppmärksam. Tecken på att det är en efterprägling i orginalmetallen kan vara att randskyddet saknas, eller t.o.m. att tillverkningsåret är inpräglat på randen. På minnesriksdalern 1721 är ett tecken att gravörsignaturen saknas på armavskärningen och begravningsmyntet med glob 1818 finns efterpräglat på tjockare plants med slät rand. Det otrevliga med efterpräglingar är att dom ibland kan vara lika bedrägliga som förfalskningar och det gäller att se upp.

1 Skilling

1 Skilling     1812 och 1814-1817

Typ 1B med korta pilfjädrar,  större bild under "Read more".

Läs mer
1/2 Skilling

1/2 Skilling     1815-1817

Inga varianter för denna typ, förutom dom tre årtalen. Större bild under "Read more".

Läs mer
1/4 Skilling

1/4 Skilling     1817

Större bilder under "Read more"

Läs mer
1/12 Skilling

1/12 Skilling     1812

Ettårigt typmynt med en del intressanta varianter. Större bilder finns under "Read more"

Läs mer
print