Falcoin.se

Gustav VI Adolf 1950-1973

GUSTAV VI ADOLF

Under Gustav VI Adolfs regeringsperiod utges ett antal jubileumsmynt i silver, bland annat en 10-krona till minne av Konungens 90-årsdag 1972. Metallen i övriga silvermynt byts ut till kopparnickel under 60-talet och 1- och 2-öringarna präglas för sista gången 1971. 5-öringen får en mindre diameter 1972.

Mycket få varianter under perioden, dom enda intressanta hittar man bland bronsmynten. Som ni kommer att se så är jag inte helt konsekvent i min typindelning. Myntmästarmärket (mm) är en undertyp, och för 1-och 2-öringarna kallar jag dem för "typ 1" respektive "typ 2". För 5-öringarna däremot så är det huvudtyperna med avseende på diametern som blir kallad "typ", och mm blir då "typ 1A" respektive "typ 1B". Min strävan är dock i första hand att få till en förteckning som är lätt att komma ihåg, och jag undviker helst längre beteckningar som tex "typ 1B3". Jag skulle dock uppskatta om jag fick synpukter på detta.

Myntdata

Myntdata klicka på "Read more"

Läs mer
Jubileumsmynt

JUBILEUMSMYNT

Typ 1

10 KR  "PLIKTEN FRAMFÖR ALLT"     1972

Till minne av konungens 90-årsdag 11/11 1972  med hans valspråk som omskrift: "PLIKTEN FRAMFÖR ALLT"  Dessa jubileumsmynt levererades från myntverket löst liggande i säckar, vilket gör att det är mycket svårt att hitta orepade exemplar.

Typ 2

5 KR  "SVENSK ODLINGS BEFRÄMJARE"     1952

Till minne av konungens 70-årsdag  11/11 1952

Typ 3

5 KR  "SVENSKA FOLKETS LAGBUNDNA FRIHET"     1959

Till minne av 1809 års regeringsform 150 år

Typ 4

5 KR  "LITTERATUR-VETENSKAP-KONST"     1962

Till minne av konungens 80-årsdag 11/11 1962

Typ 5

5 KR  "TILL MINNE AV TVÅKAMMAR RIKSDAGENS TILLKOMST"     1966

Tvåkammarriksdagen 100 år

REGULJÄRA MYNT

5 KR

Typ 1

5 KR  silver    1954-1955 och 1971

Två varianter finns med avseende på randskriften, mer om detta under "Read more"

Typ 2

5 KR  kopparnickel, nytt porträtt och mindre diameter     1972-1973

Även här finns två varianter

Läs mer
2 KR

Typ 1

2 KR  silver     1952-1966

Typ 2

2 KR  kopparnickel     1968-1971

Typ 1A  med mm TS

Läs mer
1 KR

Typ 1

1 KR  silver     1952-1968

Typ 2

1 KR  kopparnickel     1968-1973

Typ 1A med mm TS

Läs mer
50 ÖRE

Typ 1

50 ÖRE  silver     1952-1961

Typ 2

50 ÖRE  kopparnickel

Inga varianter finns av Gustav VI Adolfs 50-öringar

25 ÖRE

Typ 1

25 ÖRE  silver     1952-1961

Typ 2

25 ÖRE  kopparnickel     1962-1973

Inte heller för 25-öringarna finns det några varianter utöver huvudtyperna

10 ÖRE

Typ 1

10 ÖRE  silver     1952-1962

Typ 1A   varianter finns med avseende på myntmästarmärket

Typ 2

10 ÖRE  kopparnickel     1962-1973

Läs mer
5 ÖRE

Typ 1

5 ÖRE  27 mm i diameter     1952-1971

Typ 2

5 ÖRE  18 mm i diameter     1972-1973

Det finns en hel del att läsa om 5-öringarna under "Read more".

Läs mer
2 ÖRE

2 ÖRE     1952-1971

    

Läs mer
1 ÖRE

1 ÖRE     1952-1971

Varianterna hittar man som vanligt under "Read more"

Läs mer
print