Falcoin.se

Gustav V 1907-1950

GUSTAV V

Utmärkande för Gustav V:s regeringsperiod var att den blev så lång, med sina 43 år på tronen innehar han för närvarande det svenska rekordet. Under den tiden hade vi två världskrig som i hög grad påverkade även den svenska myntningen. Järn och nickel användes som ersättningsmetaller i stället för brons respektive silver. Den skandinaviska myntunionen upphörde 1924 och guldmyntfoten upphävdes 1931.

Gravörmästare för alla 1- och 2-kronor 1910 till 1942 var Adolf Lindberg (1839-1916). Han efterträddes av sin son Erik Linberg som var gravörmästare 1916-1944 och alltså stod för porträtten på guldmynten (1920 och 1925) samt på 1- och 2-kronorna 1942-1950.

Här nedan har jag listat upp dom typer och varianter från Gustavs regeringstid som jag tycker är relevanta i en typsamling. Inga varianter som har att göra med årtal och ompunsningar är medtagna, ej heller varianter som beror på svagprägling.

Jag har lagt in detaljbilder på dom olika varianterna för att illustrera skillnaderna. Tyvärr är bilderna inte alltid så tydliga, men förhoppningsvis bättre än inget.

Myntdata

Myntdata klicka på "Read more"

Läs mer
20 KR 1925 Guld

20 KR     1925

Den sista svenska 20-kronan i guld! Upplagan uppgick till 387257 exemplar varav merparten aldrig släpptes ut på marknaden och därför ingår i den svenska guldreserven. Den är ett eftertraktat objekt som, när den säljs på Tradera, brukar hamna i prisintervallet 10000-12000kr, dvs ungefär dubbla Tonkinvärdet. (Uppgiften inlagd 2009 och därför föråldrad)

Enligt ett pressmedelande 2018-05-11 så ska Riksbanken numera endast ha 47 exemplar kvar i sin ägo. Resten har förmodligen smälts ner för länge sedan.

5 KR 1920 Guld

5 KR     1920

Gustavs 5-krona 1920 hade en upplaga på 103000 exemplar. Detta var det första porträttmyntet som var graverat av Erik Lindberg som 1916 tog över efter sin far Albert Lindberg.

Läs mer
Jubileumsmynt

TYP 1

5 KR 1935  "Sveriges riksdag 500 år"

Sveriges första 5-krona i silver. 664000 präglade ex

TYP 2

2 KR 1921  "Gustav Vasas befrielseverk 400 år"

Upplaga: 266000 ex  Märk att jag förväxlat åtsida och frånsida både på detta och på jubileumsmyntet 1932. Åtsidan bestäms av myntherrens (Gustav V) bild, namn och/eller vapen i nämnd ordning. Porträtten på Gustav Vasa och Gustav II Adolf utgör alltså frånsidor.

2 KR 1921 jubileum finns även som avslag i brons

TYP 3

2 KR 1932  "Gustav II Adolfs död 1632"

Upplaga: 254000 ex

TYP 4

2 KR 1938  "Nya Sverige, Delaware 1638" 

 

Upplaga: 508815 ex

2 KR

Typ 1

2 KR ungdomligt porträtt     1910-1940

Den första porträtttypen med ungdomligt porträtt präglades på 2-kronorna 1910-1940. 

Typ 2

2 KR åldrat porträtt     1942-1950

Typ 2 med porträttet av den åldrade Gustav V

Läs mer
1 KR

Typ 1

1 KR  ungdomligt porträtt     1910-1942

Typ 1E varianten med en liten knopp på den högra stapeln på mm W och inga punkter i årtalet

Typ 2

1 KR  åldrat porträtt     1942-1950 

Typ 2B med åldrat porträtt och TS utan hakar. Myntet på bilden är varianten 1949 med olika nior i årtalet.

Läs mer
50 ÖRE

Typ 1

50 ÖRE  silver, krönt sveasköld, krans på frånsidan     1911-1939

Typ 1A

Typ 2

50 ÖRE  nickel  krönt monogram, stiliserade ax på frånsidan     1920-1947

Typ 2A  mm W

Typ 3

50 ÖRE  silver  stor krona,  årtalet under valören     1943-1950

Typ 3B  mm TS

Läs mer
25 ÖRE

Typ 1

25 ÖRE  silver,  krönt sveasköld,  krans på frånsidan     1910-1941

Typ 1B 

Typ 2

25 ÖRE  nickel,  krönt monogram, stiliserade ax på frånsidan     1921-1947   

Typ 2A

Typ 3

25 ÖRE  silver, stor krona, årtalet under valören     1943-1950

Typ 3A

Läs mer
10 ÖRE

Typ 1

10 ÖRE  silver, krönt sveasköld     1909-1942

Typ 2

10 ÖRE  nickel, krönt monogram     1920-1947

 

Typ 3

10 ÖRE  silver, stor krona     1942-1950

Läs mer
5 ÖRE

Typ 1

5 ÖRE  brons     1909-1950

Typ 1D  smalt kors och ingen linje under kronan

Typ 2

5 ÖRE järn     1917-1950

Typ 2B  ljust järn och med en linje under kronan

Läs mer
2 ÖRE

Typ 1

2 ÖRE  brons     1909-1950

Typ 1B med det fylligare korset 

Typ 2

2 ÖRE  järn     1917-1919 och 1942-1950

Typ 2B mörkt järn

Läs mer
1 ÖRE

Typ 1

1 ÖRE  brons     1909-1950

Typ 1E med fylligare monogram

Typ 2

1 ÖRE  järn     1917-1919 och 1942-1950

Typ 2A  ljust järn

Läs mer
print