Falcoin.se

Gustav IV Adolf 1792-1809

Gustav IV Adolf

När Gustav III dog den 28 mars 1792 var sonen Gustav (IV) Adolf endast 13 år och därför tillsattes en förmyndarregering under ledning av farbrodern hertig Karl (XIII) av Södermanland och dennes förtrogne Gustaf Adolf Reuterholm. Dessa fick därmed även axla ansvaret för den stora statsskulden och pappersmyntfoten, men man lyckades inte reda ut situationen trots att Gustav III:s dyrbaraste företag genast lades ner. Så här med facit i hand kan man bara förundras över exempelvis myntningen dessa år: före 1797 när kungen blev myndig präglade staten enbart dukater och riksdalrar, ingenting för folket och bristen på skiljemynt var enorm. Ett citat ur "Den Svenska Mynthistorien":

"En utländsk resande på 1790-talets slut klagade bittert över de smutsiga och trasiga sedlarna, förvillande lika varandra (och ofta falska, skulle man kunna tillägga) och över bristen på småmynt till grindslantar. Silver ser man nästan aldrig, säger han, och dukater endast i myntkabinetten."

Gustav IV Adolf blev avsatt 1809 i en oblodig statkupp pga, som man sade, "att han var inkompetent som regent". Den direkta orsaken var det nyss förlorade kriget mot ryssarna och att man därmed förlorade Finland, men missnöjet hade grott i många år. I historiskt perspektiv har han dock fått upprättelse och kännare menar att han egentligen var en mycket duglig regent som hade oturen att födas i fel tidevarv. Även en inte fullt lika kunnig betraktare kan se att det var först efter att kungen blev myndig som rikets finanser började ordna upp sig, så sakteliga. 

Läs mer
Myntdata

Myntdata klicka på "Read more"

Läs mer
1 Dukat

1 Dukat

Typ 1  Papiljottfrisyr     1793-1795     (foto Hagander 1)

Typ 2  Löst hängande hår     1796-1798     (foto Hagander 2)

Typ 3  Löst hängande hår och smålands vapen     1796     (foto Bonde 5)

Typ 4  Harnesk     1799-1809     (foto MISAB 4)

Typ 5  Harnesk och Smålands vapen     1801     (foto Bonde 3)

Typ 6  Harnesk och Dalarnas vapen     1804     (foto Hagander 1)

Dukaterna präglades årligen 1793-1809 med, enligt Tonkin, den totala upplagan 149410 ex. Dom årliga upplagorna varierade dock starkt och under "Read more" visas bl.a. upplagorna per typ.

Läs mer
1 Riksdaler

1 Riksdaler

Typ 1  Papiljottfrisyr     1792-1795

Typ 2  med löst hängande hår     1796-1797

Typ 3  med harnesk     1801 och 1805-1807

Riksdalrarna präglades däremot inte årligen, endast under 11 av dom 19 åren, men den totala upplagan kom ändå att bli hela 1747054. En känd variant är det felstavade valspråket (FOLKFT) 1794, men i övrigt finns bara några få varianter som är värda att nämnas, och då med avseende på krontyp och ornamenteringen på kronringen.

Läs mer
1/3 Riksdaler

1/3 Riksdaler

Typ 1  porträtt med bar hals     1798

Typ 2  porträtt med harnesk     1799-1800

Med totalt 253000 präglade ex, fördelade på 3 år och 2 typer är 1/3-riksdalrarna den näst, efter dukaterna, svåraste GIVA-valören. Inga kända varianter förutom årtalen, men större bilder finns under "Read more". (Foto MISAB 4))

Läs mer
1/6 Riksdaler

1/6 Riksdaler

Typ 1  porträttet med bar hals     1799

Typ 2  porträttet med harnesk     1800-1809

Om föregående valör präglades i begränsad upplaga så kan man inte säga detsamma om 1/6-riksdalrarna. Totalt handlade det om drygt 8,4 miljoner exemplar, men endast ca 102000 av dessa var av typ 1. Mer om detta under "Read more".

Läs mer
Kastmynt

Kastmynt

Konungens kröning     1800

Det enda kastmyntet under Gustav IV Adolfs regeringstid. Präglat i endast 5000 exemplar, men ändå inte alltför ovanligt i våra dagar. Läs mer om detta under "Read more".

Läs mer
1 Skilling på 2 ÖRE SM Stockholm

1 Skilling (Stockholm)     1802, 1803 och 1805

Samtliga 1-skillingar under Gustav IV Adolfs tid präglades i Stockholm där man använde gamla 2-öringar från Fredrik I och Adolf Fredrik som plants

Läs mer
1/2 Skilling på 1 ÖRE SM Stockholm

1/2 Skilling (Stockholm)     1802, 1803 och 1805

Även 1/2-skillingarna präglades i Stockholm perioden 1802-1805 och som plants användes kasserade 1 ÖRE SM-mynt. Resultatet kan man ju då inte ha varit så nöjd över, men dagens myntsamlare har ju en något annorlunda syn på saken.

Läs mer
1/2 Skilling Avesta

1/2 Skilling (Avesta)     1802-1804, 1807 och 1809

Myntverket i Avesta fortsatte dock att prägla 1/2-Skillingarna på oanvända plants, vilket också syns på resultatet. Flera varianter under "Read more".

Läs mer
1/4 Skilling

1/4 Skilling     1802-1803 och 1805-1808

Hösten 1803 brann Avesta Myntverk ner och därför skedde ingen myntning där under 1804 eftersom man då höll på med återuppbyggnaden. Annars så präglades 1/4-skillingen varje år mellan 1802 och 1808.

 

Läs mer
1/12 Skilling

1/12 Skilling     1802, 1803, 1805 och 1808

Förutom dom fyra årtalen finns det inga varianter för Gustav IV Adolfs 1/12 skillingar. Större bilder finns under "Read more"

Läs mer
1/2 Skilling Riksgälds

1/2 Skilling Riksgälds     1799-1802

I slutet av 1700-talet rådde en stor brist på skiljemynt (mynt av lägre valörer) i Sverige. För att råda bot på detta lät Riksgäldskontoret prägla polletter som sedan fick gälla för 1/2-skilling och 1/4-skilling. Inga varianter men större bilder under "Read more".

Läs mer
1/4 Skilling Riksgälds

1/4 Skilling Riksgälds     1799-1800

Inte heller här finns det några varianter förutom dom båda årtalen. Större bilder under "Read more"

Läs mer
Besöket i Avesta

Minnesmynt

Kungens besök i Avesta 4:e juli 1794

Typ 1  präglad på 1 ÖRE SM     (rutad rand)

Typ 2  präglad på tunna polettämnen

Typ 3  präglad på nya myntämnen     (räfflad rand)

Den 9:e juli 1794 var kungen och hertig Karl på besök vid Avesta Myntverk vilket resulterade i Sveriges enda minnesmynt i koppar. Om detta och mycket annat kan med fördel läsas på Lennart Castenhags hemsida.

print