Falcoin.se

Ulrika Eleonora

1 Dukat     1719     13 kända ex          sm 2

Ulrika Eleonoras enda årtalsraritet är dukaten 1719 som präglades i 6814 exemplar. Numera finns endast 13 kända exemplar i privat ägo. (Foto MISAB 7)

 

 

Kröningsmyntet med fel datum

1 känt ex                                              sm 11c

(Spinks foto)

print