Falcoin.se

Karl XIV Johan

2 Dukater 1830 är Karl XIV Johans mest sällsynta mynttyp. Den har samma diameter som 1 Dukat, men är dubbelt så tjock. Även om den i SM-boken och SMF sorterar under de reguljära mynten så har den en doft av provprägling. Präglades säkerligen i ytterst få exemplar och är idag endast känd i 2 exemplar i privat ägo.

Välj i listan till vänster mellan Guldmynt, Övriga reguljära mynt samt Provmynt.

print