Falcoin.se

Karl XIII

När kastmyntet till kungens begravning 1818 skulle tillverkas var detta det första förslaget, två kronor vilande på en jordglob. Naturligtvis var det meningen att kronorna skulle symbolisera unionen mellan Sverige och Norge, men någon fann det anstötligt att en av kronorna delvis vilade på det nyss förlorade Finland och därför avvisades förslaget. Antalet präglade ex måste därför också vara mycket litet. Numera är myntet Karl XIII:s sällsyntaste mynttyp, med räfflad rand finns endast 8 kända exemplar i privat ägo.  "Varianten" med slät rand är medtagen p.g.a. att det inte är säkerställt att det är nypräglingar.(Foto MISAB 9)

I listan nedan redovisas Karl XIII:s alla rariteter.

1 Dukat

1816                             10 kända ex     sm 8

Alla övriga årgångar, inklusive Daladukaten 1810, har fler än 15 kända ex och redovisas därför inte.

 

1 Riksdaler

1814 med NORR                 15 kända ex     sm 12

 

1/6 Riksdaler

1809                              5 kända ex     sm 19

1810 och 1814     fler än 15 kända ex vardera     sm 20-21

1815                              5 kända ex     sm 22

1817                             10 kända ex     sm 23

 

Kastmynt

Kröningen 1809 med litet porträtt     11 kända ex     sm 31 var

Begravningen 1818 med jordglob      

räfflad rand                     8 kända ex     sm 33

slät rand                        2 kända ex     sm 33 var

Det har traditionellt hävdats att "Jordgloben 1818" med slät rand är efterpräglingar. Detta är dock inte säkerställt; det kan lika gärna vara provpräglingar och därför är det lika bra att ta med dem på raritetssidan.

print