Falcoin.se

Karl XII

17:e oktober 2017

Karl XII:s Rariteter

Vinjettbilden för denna sida fick bli en 1/4 Dukat 1700 med harnesk och tillbakadragen axel (sm 24), vilken får anses vara Karl XII:s svåraste reguljära mynttyp. ("Paykulldukaten" är nog sällsyntare, men den präglingen får nog ses mer som en privat minnesmedalj än som ett mynt.) Porträttet är graverat av Carl Gustav Hartman när denne stod på höjden av sin konstnärliga karriär. Upplagan är okänd, men kan nog inte ha varit hög eftersom typen numera är känd i endast en handfull privata exemplar.

I menyn till vänster är Karl XII:s rariteter uppdelad i Guldmynt, Silvermynt och Kopparmynt. Plåtmynten är som vanligt inte medtagna eftersom Bertel Tingström redan gjort en så grundlig genomlysning av dessa mynt. Förstasidorna är enklare gjorda än på tidigare Raritetssidor, men förhoppningsvis mer överskådliga.

print