Falcoin.se

Gustav IV Adolf

Ädelforsdukaten 1801 är Gustav IV Adolfs sällsyntaste mynttyp med 7 kända ex i privat ägo. I listan nedan redovisas den och övriga rariteter under perioden. (Foto Hagander 4)

1 Dukat

1793                              9 kända ex     sm 1

1794                             10 kända ex     sm 2

1795                              7 kända ex     sm 3

1796                              6 kända ex     sm 4

1796 Ädelfors                    8 kända ex     sm 5

1797                              3 kända ex     sm 6

1798                              6 kända ex     sm 7

1799                              6 kända ex     sm 8

1800                             12 kända ex     sm 9

1801                              4 kända ex     sm 10

1801 Ädelfors                    7 kända ex     sm 11

1802                              5 kända ex     sm 12

1803                          fler än 15 kända ex     sm 13

1804                              9 kända ex     sm 14

1804 Dalarna            fler än 15 kända ex     sm 15

1805                             13 kända ex     sm 16

1806-1809       fler än 15 kända ex vardera     sm 17

 

1 Riksdaler

1794  FOLKFT  (1:a porträttet)   8 kända ex     sm 23 var

1794  FOLKFT  (2:a porträttet)   8 kända ex     sm 23 var

I övrigt är alla riksdalerårgångar tämligen vanligt förekommande

 

1/6 Riksdaler

1804/03                         4 kända ex     sm 39 var

1805/04                         6 kända ex     sm 40 var

1806/05                         1 känt ex       sm 41 var

 

Minnesmyntet av besöket i Avesta 1794

Rutad rand                    19 kända ex     sm 52a

Räfflad rand          fler än 20 kända ex     sm 52b

Pollettämne och bred pilvinkel   1 känt ex     sm 52 var

Pollettämne och räfflad rand     5 kända ex     sm 52 var

Pollettämne och slät rand        3 kända ex     sm 52 var

 

1/2 Skilling

1804     (trubbig 4)     fler än 25 kända ex     sm 55

1804     (spetsig 4)               1 känt ex     sm 55 var

print