Falcoin.se

Gustav III

Gustav III:s sällsyntaste mynttyp är kastmyntet som präglades med anledning av prins Karl Gustav 1782. I stället för att, som brukligt var, kastas ut vid fester som anordnats för att fira tilldragelsen så delades det ut till borgerskapets 50 äldste. Upplagan kan därför inte heller ha varit så mycket större och idag är endast 12 exemplar kända i privat ägo. (Foto MISAB 8) 

print