Falcoin.se

Adolf Fredrik

Adolf Fredriks rariteter

Att välja vinjettbild för den här sidan var inte lätt eftersom det inte finns någon given kandidat. Guld- och silvermynten har sammanlagt 10 sm-nummer där det inte går att hitta något exemplar alls i privat ägo, och det finns 8 sm-nummer där man bara kan hitta ett ex av vardera. Nu fick det bli dukaten 1765 som är det enda guldmynt som Carl Gustav Fehrman signerat. Adolf Fredriks svåraste mynttyp hittar man dock inte bland rundmynten, då får man söka sig till plåtmynten och dessa är inte redovisade på den här sidan.

print